Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Diepe grondwaterwinning

Bij diepe grondwaterwinning wordt grondwater gewonnen uit het tweede of een dieper watervoerend pakket, dat is afgesloten door een scheidende laag.

De aanwezigheid van de scheidende laag maakt dit type winning minder kwetsbaar dan een ondiepe winning. Ook is de kwaliteit van het opgepompte water meestal constanter omdat de verblijftijden in de bodem langer zijn.

Diepe grondwaterwinning

Locatie

Diepe winning van grondwater komt op grote schaal in Midden en Oost Nederland voor. In West-Nederland is het diepere watervoerende pakket meestal te zout. Op sommige locaties is het watervoerende pakket niet geschikt voor waterwinning omdat bijvoorbeeld het zand in het watervoerende pakket te fijn is.

Effecten op de omgeving

Door diepe onttrekking daalt de stijghoogte in het onttrekkingspakket. Het onttrokken water wordt aangevuld door extra laterale toestroming binnen het pakket en door een toename van de toestroming uit het erboven gelegen pakket (en eventueel uit nog diepere pakketten).
Het effect op de grondwaterstand is vaak gering tot niet noemenswaardig (afhankelijk van de weerstand van de scheidende lagen) maar spreidt zich wel uit tot over groter gebied dan bij winning uit een ondiep watervoerend pakket. In kwelgebieden kan lokaal een afname van de kwelflux in het onttrekkingspakket optreden. Of dit gebeurt en of het van invloed is op grondwaterstandsverloop en grondwaterkwaliteit in het kwelgebied hangt af van de lokale situatie.

Risico’s voor de waterwinning

Omdat het watervoerende pakket aan de bovenkant is afgesloten door een scheidende laag, is de winning minder kwetsbaar dan een (freatische) ondiepe winning. Het is daarom van belang dat de scheidende laag zo min mogelijk wordt doorboord en lekgaten worden voorkomen. Afhankelijk van het scheidend vermogen van de scheidende laag zijn dezelfde risico’s als bij een ondiepe winning in beperktere mate aanwezig.

TERUG