Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Fluctuatie winhoeveelheid

Het optimaliseren van de winhoeveelheid op de omgevingseffecten gedurende het jaar

Voor sommige functies geldt dat de eisen aan het grondwatersysteem door het jaar verschillen. Bij sommige natuurtypen zijn bijvoorbeeld juist de grondwaterstanden in het voorjaar van belang. Door de winhoeveelheid hierop af te stemmen, en te zorgen dat de effecten in deze tijden voldoen kunnen deze functies beter naast elkaar bestaan.

Een aandachtspunt is dat gedurende deze periode drinkwater uit een andere locatie aangevoerd moet kunnen worden of dat lokaal een buffervoorraad aangelegd moet worden die groot genoeg is om dit tijdvlak te overbruggen. In praktijk leidt dit ertoe dat deze maatregel lastig is uit te voeren.

TERUG