Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Infiltratie van water

Infiltratie van water leidt tot een grotere zoetwatervoorraad en/of een beperking van het effect van een grondwateronttrekking naar de omgeving.

Het infiltreren van water kan middels plassen, vloeiweides of met putten. Het infiltreren van water nabij een winning heeft de volgende doelen:

  • Aanvullen van het grondwatersysteem, hierdoor is er op den duur meer water in de ondergrond beschikbaar. Dit kan in een zoetwater aquifer met een onverzadigde zone.
  • Wegdrukken van het brak tot zoute water, waardoor er ruimte beschikbaar komt om het zoete water in op te slaan en een zoetwatervoorraad te creeren. Dit ka in een brakke of zoute aquifer.
  • Beperken van het effect van een grondwaterwinning op de omgeving. Door de infiltratie gaat de grondwaterstand bij de infiltratieplek omhoog. Indien infiltratie nabij een waterwinning plaatsvindt dan zal het verlagende effect van de winning zich daardoor minder ver uitstralen naar de omgeving.

 

Aandachtspunten zijn:

  • er moet ruimte aanwezig zijn in de ondergrond om het water op te slaan (bv. zodat er geen wateroverlast optreedt)
  • er moet een bron zijn vanwaar het water aangevoerd kan voeren. Dit water moet voldoende beschikbaar zijn gedurende het jaar en aan de kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteitseisen zullen van gebied tot gebied verschillen. In natuurgebieden is het doorgaans niet gewenst om water te infiltreren dat een andere oorsprong heeft zonder voldoende onderzoek en/of zuivering.

TERUG