Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Verplaatsen putten

Het verplaatsen van putten leidt tot een ander effect van de winning op het grondwatersysteem

Het verplaatsen van putten binnen het winveld zorgt ervoor dat het effect op de omgeving verandert (het effect neemt af daar waar de put verwijderd wordt en neemt toe daar waar de nieuwe put geplaatst wordt). Door dit te optimaliseren kan een winning beter aan de wensen van omliggende functies aangepast worden.

Vooral het verspreiden van de winputten over een groter oppervlakte leidt ertoe dat de effecten op het grondwatersysteem nabij de putten afneemt.

TERUG