Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Beschermde status optimaliseren

Bescherming kan geoptimaliseerd worden binnen een gebied door maatwerk of versterkt worden als beschermde gebieden elkaar overlappen

Een beschermde status van een gebied zorgt ervoor dat bepaalde functies binnen dit gebied beschermd worden maar ook dat er voorwaarden zijn aan het gebruik van het gebied voor anderen. Soms kan dit nadelig uitpakken. Door te overleggen kan blijken dat met (kleine) aanpassingen “maatwerk” het gebied toch beter geschikt gemaakt kan worden voor beide partijen.  De drentse Aa, waar nu oppervlaktewater gewonnen wordt stroomt ook langs landbouwgronden, waar mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Deze komen in het oppervlaktewater. Langs de Drentse Aa  is nu een beschermde groenzone (6 m langs de beek waaruit water op een bepaalde plek ingenomen wordt) ingevoerd. Dit is ter voorkoming dat de gewasbeschermingsmiddelen van het landbouwperceel direct in de beek stromen en zo snel bij het innamepunt kunnen aankomen.

Een andere methode om een gebied voor de lange termijn veilig te stellen is functieverweving met een partij die ook een beschermde status heeft, bv. een grondwaterbeschermingsgebied dat overlapt met een Natura-2000 gebied.

TERUG