Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Dynamische aan- en afvoer

Iedere functie heeft eigen wensen aan het grondwaterregime gedurende het jaar, met dynamische sturing kan het regime zo passend mogelijk gemaakt worden.

  • Peilgestuurde drainage: dit kan gebruikt worden om een gebied te vernatten (natuur of landbouw) dan wel te verdrogen (landbouw). Een aandachtspunt is dat het water af- en aangevoerd kan worden en bij aanvoer ook beschikbaar is. 
  • duikers aanleggen om de afvoer te optimaliseren.

TERUG